EconomicsPoliticsTop

Goo khela ina vira kha gyarga kayda d maplakhta d grasha

Goo khela ina vira kha gyarga kayda d maplakhta d grasha.Kayoma d shultana d “PD” Arsen Torosyan goo varaka d facebooku ktuta ile mukhchema bil madeta,kat bi shita d 2022,1 b kyanun kharaya bt khahshvilun bil la kshavta d maplakhta d kha gyarga grashta bil shita d 2020,13 b ishvat iva kublo.Lena bksjavo maplakhta. d grashtad papira d elektroneta,bil miya mumliya nikotine maplakhta goo kentrona d zvana-zabanta op shopa d makhalta.

Ani tepe kshavte bt labli le det lat goo atra mabserilunla maplakhta d grashta d papire.

Ka site banyana d papire bchyaden khahshvilun kanune sakhseta lkhemta shari.Lap salamat alma le masya havilan mukhcham ekonomia.Garak khahshvilun kanuna d shita d 2022 mn 15 b yar bil shopa d malhalta la lhshavta maplakhta d papire.

Gashakta bush zoda
Back to top button