AmmayutaTop

Kabalte d’ dashne d’ Gushne d’ sapre d’ Atuarye

Gushne d’ sapre d’   Atuarye   go mdite d’ Kurdstan   Dokhuk   kublena dashne d’ 2 hadame , ani ina   Nadzhubu Isho   Zaya   am Syuzan   Yusif   al Kasrani .
Go daha shita hadamete d’ Nadzhuba Zaya ,mukhchmtla assperanturaye d’ krete d’   doqtor ,bil yulpane d’ lishan ed’ Anglaye   aha ila mukhchmta hadame d’ Syuzan al-Kasrani , op kublta ila darghe d’ magistraye .
Darghe ina kubla hartkhaze   ansamblyaye d’   «Shlama’   op klube d’   «Telikeyf»   mn mdite d’ Ayn –Sifni   Telekeyf   mn arane d’ Nnve . But daha maghburena mn kayq ed’ IshtarTV .

Gashakta bush zoda
Back to top button