AmmayutaPolitics

Goo Almatia koshuna d aremnaye etvalun bukara narahat makleta d  darmanta d lula d miya

Goo Almatia koshuna d aremnaye etvalun bukara narahat makleta d  darmanta d lula d miya.Goo Almati mprishaya bukara d koshuna d aremnaye ila khameta d lula d miya d “Khzmayta”But daha mndi maghburela TASS..Kentron etla manaya d sutaruta op etva shakhtanta d day zdutaGoo Almati koshuna d aremnaye haratkhaze khumyona mn zyana kombinata d makhalta.Sazgyar bil kshiva pukdana d hadamuta d ShMKM bi shita d 2022,6 b kyanun kharaya koshuna d AHMKM bil krita dana shudrena le Ghazakhstan ka mapshakta d ahvalat Goo gyuda kahive ina gyuda d Russia,Belorusia,Armenia Tajikstan op Ghrghstan.

Gashakta bush zoda
Back to top button