AmmayutaAnalyticsTop

Goo Armenia le dalkuva d mara d koronavirus  kublena  drmana ba 2736 bar-atra.

Goo Armenia le dalkuva d mara d koronavirus  kublena  drmana ba 2736 bar-atra.Goo Armenia le dalkuva d koronavirus shryena 1 mln 761 elpe529 drmanane. Bil maghbarta d “Armenpres” vaziruta d  salamatuta d MA maghburela kat bil le kamay sama  d drmana  bil yarkha d tshrin kharaya pishena shrya 973 elpe 944,sama d trin 784 elpe 849 drmanane.Drmana kublena 2736 bar-atraGoo Armenia  it drmanane “Koronavak”,”Astrazeneka”,”SputniV”,”Sinofarm”,”Moderna”. It haratkhaze”Sputnik Layt”

Drmanane pyashena shrya bil amaya kentrone op jojane masheiya d asyuta.Masi drmanane kabli haratkhaze bar-atra d nakhraye.Drmanane lab zuze ina.

Gashakta bush zoda
Back to top button