AmmayutaTop

Bi mare d koronavirus go Armenia ina mrye 688 nashe

24 bi chanun kamaya bi sate d 11:00 bi mare d koronavirus ina mrye 688 nashe. Go Armenia go mtkhe d kha yuma bi mare d koronavirus ina mrye 688 nashe pishena psime 352399 nasheBi yume d 6 bi tabagh bi mare d koronavirus go Atre d Armenia ina mrye nashe  qyule mudale ina 334339 nadhe , pishena psime 8454 nashe .pishena munykhe nashe, Mn mare d koronavirus salamatuta ina kabula kurba 8028 nashe. Ina muryza sakhsete d 172994 nashe. Bil hamen dana egla tpye nadhe op ina psime nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button