AmmayutaAnalyticsTop

Goo Armenia pishena mukhchema jhata 1332 khata marane,bsimena 155 bar-atra

Goo Armenia pishena mukhchema jhata 1332 khata marane,bsimena 155 bar-atra.24 b kyanun kharaya pishena shrya 5713 teste mne 1332 khata marane,bsimena 155,it 4 manyekhane.25 b kyanun kharaya ahvalata d marane bil koronavirus ilaAmaya dharka353731,basmane9625,Bsimena334549,Manyekhane 8032,Amaya sharka d teste sharyane 2685238.

Gashakta bush zoda
Back to top button