MardutaTop

Kadisha Mar Ava 3  Kalolika-kublel ka  khata hadama d’ rishaya lumada  d’ Irak Faruka Khannu

Kadisha Mar Ava 3  Kalolika-kublel ka  khata hadama d’ rishaya lumada  d’ Irak Faruka Khannu
Yuma d’ troshiba bi shita d’ 20022 kadisha Mar Ava Ruvel kublel ka khata hadama d’ rishaya lumada d’ Irak Faruka Khannu,myakra Vardu Belati am bakhtu myakarta Treza Esho
Myakra Khanna pishl mudiya ka kadisha chidl barakhtu bil pasulta dreta le khata shitu op lishana ile yuva kat amaya kheylu bt hayerni ka  kulukh shreta  d’ mshikhaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button