AmmayutaMardutaTop

Vazira Mirzoyan sughberel le kayemta d “Sazgyaruta d Shengenaye”.

Vazira Mirzoyan sughberel le kayemta d “Sazgyaruta d Shengenaye”.

25 b kyanun kharaya goo gyarga d rushmaya saghbarta le Lyuxenburg vazira d sharirut barayuta d MA Ararat Mirzoyan bil mapshata d rishaya d ughdana d Shengen Mishel Gloden am rishaya d kentrona d Eorup goo Shengen Martina Kneyp sughberel le kayemta d “Sazgyaruta d Shengenaye”

Vazira Mirzoyan haratkhaze khdirl le kentrona d Eorupaye gii Shengen.“Udyum ana gdeli kdila al zercha d “E Schlass fir Shengen” mudi nishanka d ptekhta sirta ila Bkshaven kat sirta d Armenia op LHE bush azat bt havi”,-goo varaka d Twitter ktivl Ararat Mirzoyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button