AnalyticsTop

Goo Armenia pishena mukhchema 753 marane bil koronavirus ,mne it 16 manyekhaneV

Goo Armenia pishena mukhchema 753 marane bil koronavirus ,mne it 16 manyekhaneVaziruta d salamatuta d MAmuditola ahvalata d koronavirus goo atra ka yuma d 22 b ishvat.753 khata5588 teste sharyane2075 bsime16 manyekhane.Haratkha pishena mukhchema 416510 marane bil koronavirus,mne 394155 bsime.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button