AmmayutaTop

Pishena mukhchema khata 324 marane bil koronavirus.

Pishena mukhchema khata 324 marane bil koronavirus.Vaziruta d salamatuta d MA maduyela ahvalata d koronavirus goo Armenia ka yuma d 1 b adar.
324 khata4076 teste sharyane1239 bsimw17 manyekhane
Haratkha,pishena mukhchema amaya 420156 mara e,mne 402916 bsime

Gashakta bush zoda
Back to top button