AmmayutaTop

Pishena mukhchema khata 55 marane bil koronavirus hoo Armenia

Pishena mukhchema khata 55 marane bil koronavirus hoo ArmeniaVaziruta d salamatuta d MA mudiyela but ahvalata d koronavirus goo ayra ka yuma d 15 b adar55 khata maran2170 teste sharyane237 bsime3 manyekhaneHaratkha pishena mukhchema khata 422076 marane bil koronavirus,mne 408799 bsime

Gashakta bush zoda
Back to top button