EconomicsTop

Banka d Asia mitmsanta ila bil taymna-gyarbiya takhrata enenkaya shopa ila biyava ka  shvila d  berka op tamal durash shreta.

Banka d Asia mitmsanta ila bil taymna-gyarbiya takhrata enenkaya shopa ila biyava ka  shvila d  berka op tamal durash shreta.Vazira d  madiyane mitmsana d MA Gnel Sanosyan kublel ka  rishaya d motva d  banka d Asia Arif Baharudini,amaya d mapshata d kayomuta.Vazira pshena kublel ka. arkhe op enenkaya shopa ile yuva ka Banka d Asia op mitmasyanuta d makhchamta d assureVazira mughberel mdre bil hayarta d  takhrazyaya d banka d Asia,mani enekaya shopa ile yuva ka  rishanuta d MA.Arif Baharudini mn giba d gyanu mughberel,mdre mn bar amaya mara ekonomiya d Armenia bklayela op etlun  chyata op byeta d  tamamta d takhrazyate goo Armenia.Khlap vazira d knuta d atra Qristine Ghalechyan tennata d mntela vita amaya d  tamamta d takhrazta d bneta d urkhavate.Khlap vazira mudiyl mitmsane takhrazyate,kat bneyan mn giba d  vaziruta d marduta.
Bi dana d tpakta shryena bukara d  tamamta d takhrazyate goo Armenia

Gashakta bush zoda
Back to top button