Politics

Shmimun kala amaya

Adrbejan ara ila karkuza ka khata hugum shreta goo NK.Khuyada d rahatuta d MA.Rishaya d sita d OSCE bt saghbernle ughdana.Vazira d sharirut barayuta d MA  amaya d ezgyada d KR bi dana d tpakye enenkaya ina khshivu mn sirta khut huchma d KR palata d sutaruta d Adrbejan.

Gashakta bush zoda
Back to top button