AnalyticsMardutaTop

Rishaya lumada mamla ina shrya bil nisha d sheeta d chyata d lumada bi yarkha d khziran ka tyamta d 15 shena d Shotaputa d MKM. 

Rishaya lumada mamla ina shrya bil nisha d sheeta d chyata d lumada bi yarkha d khziran ka tyamta d 15 shena d Shotaputa d MKM.Takberana d rishaya d lumada d Armenia Alen Simonya kublel ka rishaya natirraza d ShMKM Sergey Pospelov.Goo gyarga d tabatadSHMKMsh rishaya Lumada d MA mamla anshra bil chyata d shreta d rishaya lumada goo Erevan ka tyamad 15shena d Khuyada.
Bidana d paka gibane drena le rushmaya takhrayata d uada.Bi dna d tpakta shryena mimasyanuta d gyarvasta d takhrayaa d lunada d ShMKMsh.

Gashakta bush zoda
Back to top button