MardutaTop

Goo Armenia le kamay gyaha bt shari”Zuyakha d ida Maran”. 

Goo Armenia le kamay gyaha bt shari”Zuyakha d ida Maran”.17 b nisan bil sahata d 14:00,hal 20:00 goo Erevan al alulta d  Abovyan 15/1 ika ile umra d kadeshta Anna goo darta le kamay gyaha bt sharini zuyakha d “Ida d Maran”Bar-atra d Armenia op khaoye mitmasyanuta bt havilun amaya khashvilunle zuyakha d Ida dkyamta d Maran.Zuyakha bt sharyalunla gyuda d yalope,bil hayarta d vaziruta d. unanuta,yulpana,ituta,nupakuta d  atra.Al zuyakha yalope bt zamri op haratkhaze marishema zamare. bt zamri goo mtkha d yuma.Al daha zuyakha dqyulpat masi bani nishanka d yuma ka madeta op dosti avi amaya d plkhanand. yalopeAl zuyakha d “ida d Maran”yalope mitmasyanuta etlun madilun adaya d nishanka d zuyalha.Ka zuyakha hayurena Kadeshta Umra d Ejmiacib sita d Formiak Art ip sita d marduta.
“Mugheban sharekane akhnan prishukh nishanka d rangs d zuyakha smuka chyata d diyan lvushta shuk hoya ranga d smuka”,-pshtela mughebrya goo mamla.

Gashakta bush zoda
Back to top button