PoliticsTop

Akhnan ivakh kabula Ktal Amme d Aremnaye op ivakh btkhara aha yuma Bayden

Akhnan ivakh kubla qyule bukare op kanone op ka diyan la khurum go dani bukare mughbrel takhbrane d Jon Bayden 24 bi nissan Takhbrane d site d le dane d maghbarte d manka ka hadame d spariome ile mughbra kat ka diyan la khutum go dani bukare.Baghikyan ile mughbra ka naryazte d plkhnane d timane qipe pishens muryze go shvile d kanona , op le amsi le kam diyan maryzi khlte bukare op varake go shvile d zvana zabanta . Aven hartkgaze ile mughbra kat ke amsi lap bukare khine ka diyan khoti go dani bukare.“Lap maryate d shmane narginaha oalutna , maghbren kat eten gyude khine kat bukare d gyane ina maryuza lap varake op kanone , Sabab kudmr kayqe d ila mughbrta shme d site d diyan , op ina mughbre kat akhnan ivakh mRyuza khle plkhnane op bi dana lekh yava zuze d palakhe op psle kgine , op bi daha sabab akhnan bayakh maghbrakh kat la pesho mughbra sjme d site d ditan op ka diyan la khoti go dani bukare” le kamaya gyaha mughbrel kat le kama bukara gyatak pesha muryzta madarte d zue d oalakha jatkrna pishe muryze go shite d  , sabab hch ka dana hamen yetkha lel viya kat pslakhe lavi kuble zuze. Ld dyarta le bikare d kabsle d zuze d plkhana ile mughbra kat aven lel kabula but plalhte d gyanu ani zuze , Go sita ina maryuza kga gyahe plkhnane khina but maryzate d timanq qipa , sabab hamen bukara ina maryuza 9 site .  ile mughbra but bukare d makhchamte s assuruts mn Hundustan  op hamen assuruta ima mukhchma mn . Asuuruta ina makhchuma hartkhaze mn site d Atre d op Ameriqa.  op aha adsuruta bt pesha mukhchmta.

Gashakta bush zoda
Back to top button