PoliticsTop

Alen Simonyan kublel ka takhlopa d sakhsiyana d Sita d OSCE 

Alen Simonyan kublel ka takhlopa d sakhsiyana d Sita d OSCE Rishaya d Lumada d MA Alen Simonyan kublel ka  takhlopa d sita d sakhseta d OSCE.Bil hamzmata but nisha d saghbarta,bi shita d 2021 ka sharakta le prashyate rishaya d sita d sakhseta d OSCE. Yoha  Mrfin mughberel,mdre tamal mamlu bt sharile but salhseta d sharka d Armenia.Bi dana d tpakta shryona sharka d durasha d diplomatuta op haratkhaze humzemena but demokratuta goo atra op takhraYata d dalkuva shultana goo atraBi dyarta le bukara d ighdana rishaya d lumada d MA  enenkaya shopa ile yuva ka sita d Minsk d OSCE.Avn mughberel mdre enenketela shreta d chtra d NK op hamn dana bukara d alma d Arcakh.Gibane haratkhaze humzemena but tepa d ahukhlapa d prashyate,goo daha sama mudiyena but khashvane sharka d prashyata d Armenia.

Gashakta bush zoda
Back to top button