AnalyticsTop

Goo Armenia kha gyaha khina prashyata d rishaya d lumada le shari. 

Goo Armenia kha gyaha khina prashyata d rishaya d lumada le shari.Khlap rishaya d vazire.Goo Armenia kha gyaha khina prashyate d rishaya lumada le shari ka sita d galianut russiaye”Novosti”mughberel khlap rishaya d vazire Mher Grigoryan.Bil kshavta d dav prashyata d rishaya lumada bi shita d 2021 juvap iva le kala d tagleta.“Bi shita d 2021 bi yarkha d khzoran pishena shrya prikhe prashyata dd emokeatuya op jivenen le qyule narahat bukare iman adi kha gyaha khina mashmuyena”,-mughberel Grigoryan bil juvap shreta le det mdre shiltana kha gyaha khina prashayte bt sharya.

Gashakta bush zoda
Back to top button