Kyule tebbe

Shmimun kala amaya

Mher Grigoryan am Anjel Kaspershik shryena mpishaya bukara d shreta d plkhana d labalta-lakalta goo ughdana.

Banka d Teevl 25 milyun $kispe bt makreva ka Armenia ka takhrazta d “Mamleta d sharka d yulpana”.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button