EconomicsTop

Go Armenia le oesha muryzta kabalte d zuze mn 300 alpe roba

Kravtane ina kabula hayarte d zuze bi drame .Takhbrane d site d Malqyute d Armeni 300 alpe bi jlun kala ile murma ka but hayarte d zuze ma kravtane d diyan . Gyanu ile mughbra kat bi daha psla gyarak prshi muryze hayarta ka wyule kravtane d diyan go Atra . Aha mamma pshla kublta go qyule tevl op mn bar trinnshabata iva kabula hayarted zuze d kravtane bi kha qma dolare . Op aha hayarta ina maryuza hal ugyu yuma . 

Gashakta bush zoda
Back to top button