AnalyticsTop

Mudita ila kma nashe chidena ka kabalta d zitka d bar-atra d MA 

Mudita ila kma nashe chidena ka kabalta d zitka d bar-atra d MA

Bi shita d 2021 ka kabalta d zitka d bar-atra dMA chidena 8.591 nashe but daha mndi ka Radar Armenia bil ktuta mughberena bil baziruta d shuktana d MA

Shultana maghburela mdre mn shita d 2021 op 2022 zitka d Bar-atra d MA bshrayena sakhseta nn giba d shuktana d MA bil hamn kayda makluyona bar-atra dMA op bshrayenakhata.

Gashakta bush zoda
Back to top button