EconomicsTop

Mn shita d 2023 sharka d naloge bt maslilun. 

Mn shita d 2023 sharka d naloge bt maslilun.

Nalog d malkyuta ila bil rushmaya byuje.But daha mndi khshevtela kunash-kanuna d. Nalog.

Qyule palkhe ka atra nalog ina biyava

Mn shita d 2022,1 b  bkyanun kharay sharka d naloge bt mati le 20%.

Gashakta bush zoda
Back to top button