Analytics

Bil varaka d elektronuta goo mtkha d 10 yumane bukare bt shari goo Armenia,al mut bukare bt javebi bar-atra. 

Bil varaka d elektronuta goo mtkha d 10 yumane bukare bt shari goo Armenia,al mut bukare bt javebi bar-atra.

Goo tashita d Kheruta Umtaneta d atra bt shari bneta d nashait d 3  bil varaka d elektronayuta ayn bt garsha 10 yumane tebbe bt mamli but yulpana,salamatuta,plkha,khayuta d nashe bt havi shrya goo mtkha d 1 shita.

Dakhi ila maghbura “Armenpres” but takhrazta d bnuna d bar-nashuta humzemel vazira d gyuda d bnyanuta d MA  Vardan Gevorgyan.

Bnuyna d bar-nashuta bt sharilunle bi shita d 2022,mn 13-22 b tshrin kamaya. Bil manaya d mara d koronavirus 2 gyahe gurgeshena garak sharivale bi shita d 2020”,-mughberel Gevorgyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button