AmmayutaTop

Gyude d’ Mlaqyute d’ Islam tlikhna   bet –etke d’ dore d’ -5 Mar Ilyan 

But daha ina maghburea mn veb sayte d’ AINA ,Bil gibe d’ Malqyute d’ Islam le kamaya gyaha lena maryuza talkhayte d’ bet –etke d’ op kayome d’ christayne op Atuarye .
Bet etke d’   Mar Ilayn pishel muryza go dore d’ 5 go mdite d’   El-Karatayn   bil nidhe d’ Sirya Kholm.
Gyude d’ Malqyute d’ Islam   mukhchmlun   mdita op shkila 200 nashe   kha same iva christyane   ,kha same d’ gyud bshmayva le mamle d’ op kanone d’ Bashar Asad.
Bil gibe d’ Malqyute d’ Islam le kamaya gyahe lkena maryuza tlakhayte d’ bet etkhe d’ op kayome d’ christynae op Atuarye.

Gashakta bush zoda
Back to top button