AnalyticsMardutaTop

Bil akla d bakta mn tora d miya hal tshyayuta d kumuta.dyarta le STARMUS 2. 

Bil akla d bakta mn tora d miya hal tshyayuta d kumuta.dyarta le STARMUS 2.

Bi daha dakika iman nasha vushekle le hava bar-nashuta biyale shupra d Teevl.Adi iman umanuta mtitela le ramuya op la bar-nashuta reka ila lebelta Dunye khabgyaha khina reka ila op khamuyela tshyayita mudi enenketa bt hoya prashto op STARMUS kha shop aila ika ka badoke bchyadena shreta d takhmanyate ka kramta d tshyayita d dunye.

“Armenpres”goo enenketa mamla tamal shabta hukiteva but STARMUS 1  d adi tamal STARMUS 2 bt madakhlunla.

STARMUS2”Shareta bneta d khata kosmos”.

Zuyakha d STARMUS2 pshteva bnita goo Gazarta d Kanaraye bi shita d 2014,22-27 b ilul. sharka d sharekane mtayeva le 300. bi daha gyaha 3 same zoda ila 1000 ila mudi maduyela kat zuyakha biyona op kublona mn goba d kosmonafte,sakhsiyana d chekhve,hava.

Bi daha shita zuyakha pishl shrya khut khabra d “Shareta bneta d khata kosmos”.

Mamlila d lishana d zuyakha iva fozikos Stiven Hoqing ,le kamay charkhana le kosmos Alexey Leonov,banyana d khurza fozikosaya Brayan Mey,astronafta””Apolon16”Charli Dyuq,biologaya Richard Douqins,qimikosaya

 Harold Kroton,gizikosaya Robert Uilson am fizikosaya d sakhsiyana d chekhve Jon Mater am tamal.Ani garubeva kevebiva le qyut kha bukara dshareqane.It takhmanta kume kha hadakh kuma lena.

Le kentron shopa goo STARMUS2 iva Stiven Hoqing mani goo dunye mudiya ile sakhsiyana d kumuta. Avn juvebel mdre qyut kha nasha en goo kumuta napel masini le tamal Teevl machelh.

Malila d lishana d STARMUS  d 2ile Charli Dyuq mani bi shita d 1972 plitl mn Sara le Teevl “Apolon-16” sabab Dyuq le baray iva npila mn drasha op  Garik Israyelyan kha gyaha khina chide a drasha d  Dyuq op chideva ka Hoqing,Brayan.

Banyana d zuyakha Baraya Mey btkharel mdre dakhi bil khutama d shreta d drasha d Dyuq bil bayla d ateiste Hoqing mani bil manaya d maru bjvajeva le mpreshta chursu op hamzumeva bil elektronuta garubeva khabrane jamiva. Kala mre.” Alaha akhchi etvale gyurta gekhka”,- btkharel Mey.

Kha mn bukara d yulpana d udyum ile kat alma lele garuba sakhseta d  manaye le daha marza humzemel Harold Kroton.

“Ka jile lazm ila malapta bukare shreta.Dakhi dayn mudi kat maretum duzuta ila”,-Biologaya d evoluucia hamzumel but d tamal dunye.

Sharekana d STARMUS d 2  badoka d biologuta Richard Douqins bkhshavel it khayuta goo tamal planete bil sakhseta d Darvin.

Badoka maghburel mdre akibrabhamn bt hav khzura d miya bt havile nazek akle dakhi  ile bakta .

Al khutama d STARMUS 2  badoke banyana d takhrazta preslun ktava khut khabra d “Breta d dunye” bil mapshata d zmara,muzika op mamle shreta. 

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button