AnalyticsTop

Goo daha shita le kamay yarkhe le Armenia ina sughbera 590 000 khazoye,gyuda d khazoyuta 

Goo daha shita le kamay yarkhe le Armenia ina sughbera 590 000 khazoye,gyuda d khazoyuta

But daha mndi ka galione mughberel Sisian Poghosyan.

Bil maghbarta d dav sharka enenketa ila bil dalkuva d tamal shene goo hamn dana,iman le atra sughbereva 246 000 khazoye.

Poghosyan mughberel mdre roba ina bil Iran,Almania,Georgia op America saghberane.

Gashakta bush zoda
Back to top button