Politics

KHE bsparekh bush shakhenta palkha bil Armenia. 

KHE bsparekh bush shakhenta palkha bil Armenia.30shena d diplomatuta d durasha d KHE-MA ina 10 b tabakh,maghburela motva d KHE goo Armenia.

“Goo daha dana durasha d KHE-MA pishena mumliya,Bi shit2017 yarkha d tshrin kharaya op shita d 2021 b adar pishena mumliya bil khata sazgyaruyate bil KHE op MA.KHE bsparekh bush mukhcham palkha mn Armenia op hayerani ka bar-atra.

Gashakta bush zoda
Back to top button