AmmayutaTop

Barane nashe ina hamzuma but gyane le dane d khurze d Starmus 3

Mm bar shne khirze d STARMUS 3 gyarak maryzi go Armenia . Armenia go shite dmn bi chiriye kamaya gyarak maryza kgurze d . But daha kudme le dane d lumada ile mughbra rishaye d Malqyute d Armenia . Go davar sita Iman ana mughbikat khurze d STARMUS  3 muryzlun ana mughbrlu kat gyarapesha muryzta go Arenia sanab go daha sita bt pesha muryzta chs diyan 2016 .Le khurze d Starmus gyarsk saghbri prishe prishe hadame mn kha gyahe Atravate. 
Le khurze d Starmus 3 mamle d gyanu ile mughbra Stiven Hoqing.

Starmus 3 ile muryza lumada ka but sakhsete d bukare d Pilitikayuta Beyond The Horizon. Rishaye d Malqyute d ArmeyArmen Satgisyan jle muryza lumada ka but sakhsete d prishe prishe bukare d Politikayute. But daha ina mughbra mn mot e d galianute d ridhaye d vazire d Atra. Le dand d lumafa ins shkhsiya but kga gyahe bukare d tekhnologyaye go Atra op haragkgaze but khurze d Stiven Hoqing . Bil gyahe d trin kla khurze d STARMUS 3 kat gyarak pedha muryzta go shitd d Qris Felfid . Khurze d Rasel Shvayqar go Armenia ina Rayel Raysnan ka but martazte d prishe prkburze d Tekhnologyaye go Evgeni Karsperski, Rojer Penriuz, Qip Torn, Adam Riyes, Beayan Shmid, Beri Barish, Elizabet Bleqbren, Edvard Mozer, Robert Uilson, Erik Betcing, Deyvid Gros, Shozrp Dhtiglic. 

“Starmus 3 gyano ila gyurta khurza op yarikhe shne gyarak pesha muryzta , op akhnan mn ugyu yuma gyarak maryzakh aha khurza” Hans Cimer, . Rishaye Brayan Mer d Atra ile mughbra but khurze d Sara Braytman but maryate d bukare d yulpanuta go Atra. Le dane dumada rishaye d Atra mughbrel kat site d Teevilaye bukare ina maryuza le kam khurze d 2015 . Go Armenia khurze d “Starmus” qyamsa hoya spay nisha ka but arkhe d ArmeniaHadame d khdarta am mn rishaye d Atra ina sulhsiya bukare d khdarta go Atre d Sfmenua. Mn kayqe d rishaye d Atra ina maghbura , kat go Armenua bt pesha muryzta khurze d STRMUS bil guage d but madryate d daha kgurza bt oesha muryzta bukare d khdarta go Atra. Rishaye d Armenia but maryazte d khurza ile mughbra kat maryazte d khurze d STARMUS bt hayra ka arkge kat ina saghbura le Atre d Armenia”,- mughbrta ila go mamke d rishaye d Atra. Mn hadame d khdarta go Atre d Armenua tpakta viyul am rishaye d Armen Sargisyan  op mudale ina sukhsiya bukare d saghbrane arkge le Armenia but maryate d khurze d STARMUS bi gyahe d 6.

Rishaye d Atra bi hemanuyta ile mughbra kat mb bar maryazte d daha khura bt peshi murya khdarya op saghbarta le Atre d Armenia. Maghbrakh kat bil takhbraute d rushaye d Malqd Armenia op bi hayarte d Politikayute d Atra mnbi chiriye kharaya bt pesha muryzta khure d STARMUS 3 bi shite d. Mm bar khirze d STARMUS gyarak maryzi go Armenia 166Armenia go shite d 2016 mn bi chiriye kamaya gyarak maryza kgurze d STARMUS . But daha kudme le dane d lumada ile mughbra rishaye d Malqyute d Armenia  Twitter, Facebook, Google. Go davar sita Iman ana mughbikat khurze d STARMUS  3 muryzlun ana mughbrlu kat gyarapesha muryzta go Arenia sanab go daha sita bt pesha muryzta chs diyan”,-mughbrel .Le khurze d Starmus gyarsk saghbri prishe prishe hadame mn kha gyahe Atravate. 

Armsnia bt pesha mukhchmta go gyarge d dennatravaye kat egla esme nushe , Starmus 3 Bil maghbarte d hadame vazirute d op hade d vaxirute d ekonomiya bi gyalgyuta Armenua bt pesha mhkhchmta gi gyar den Atravaye jat stla rame nishe . Bi maghbarte d kayqe d Afmenpres 26 bi rabagh but daha ile mughbra bazire d tekhnilogyaye d ol ekonomiya d Malqyute d Armenia . Bil nishe d ekonomita Armenia bt pesha mukhcbnra go gysrge d deAtravaye hat ina makhchuma nushe x gyane”,- mughbrel hartkgaze ile mughbra ka go shite d 2020 ka dhute d 2018 nushe d ekonomiya ila zdta bi 18 zovdunye gartkgae ile mughbra jat ins maryuza khurze d ekonomiya dhareta nn shite . Go Armenia kha yefkha bt pesha murykhta karantin  ile mughbra kat mut shukhlape in maryuza go mtkhe d karantin . Khlap rishaye d vazire d Malqyute d Armenia ugyu le dane d lumada ile mughbra .Bt pesha muryzta saghbratre d nashe mb prishe prishe Atravaye le Atre d Armenia , bt pesha muryzta gyurta khurza kat hal ugyu yuma lena shvike kat pedhi muryze op hartkhaze bukare d saghbarte d kgayane d bne Armenua le prishe prishe Atravaye”,- mughbrel khlpa rishaye d Atra bi hemanuyta mughbrel kat Aha ila kharaya yerkha kat ina maryuza  maryakgte d karantin go Atre d Armenia , sabab aha kanona gyarak pesha muryzta hal 12 bi tabagh . Mn bar daha mtakste d Politikayute d Malqyute d Armenia. Sabab hartkhaze pishena muryze sakhsete d bukare go shvile d yulpanuta. Magkhrakh kat  kat karantin go Atre d Armenia ina muryza bi yar op kha qma gyahe ina murykha . 

Go komiteye d maryazte d zeyne ina sukhsiya but bukare d op khurze d zeyne khined zeyne optekhnoligyaye d Malqyute d Armenia Artak Davtyan tabagh kublel kha gyahe zeyne khine go Atre d Armenia . But daha ka kayqe d Armenpres ile mughbra takhbrane d vaxiidute d tekhnologyaye d Atre d Armenia. Takhbrane d komite d maryazte d zeyne Artak Davtyan ile myghbra kat dost ile mn dani zeyne. Takhbrane d jomiteye d Starmus 3 d zeyne ile mughbra kat gyarak qyulan mudale dost havakh mn dani zeyne sukhsita hartkhae but maryazte d prishe prishe zeyne go Atre d Armenia. 

Gashakta bush zoda
Back to top button