AnalyticsEconomicsTop

Bi shita d 2022 goo sama d trin 3yarkhe goo MA sharke pishena mumliya bil 13% 

Bi shita d 2022 goo sama d trin 3yarkhe goo MA sharke pishena mumliya bil 13%

Bi shita d 2022 goo sama d trin 3yarkhe goo MA sharke pishena  khshiva  trilion 898 mld 758.5 mln drama d MA kamaya yarkhe 1 trilion 484 mlrd 608 mln drama d MA

Bi dalkuva d tamal shita mumliyena 13#,goo le kamay tla yarkhe mumliyena bil 8.7%.

Gashakta bush zoda
Back to top button