EconomicsTop

Sharka d jvuja d ekonomiya d Armenia hoo mtkha d 8yarkhe mumliyela bil 13.9%. 

Sharka d jvuja d ekonomiya d Armenia hoo mtkha d 8yarkhe mumliyela bil 13.9%.

Jvuja d ekonomiya d Armenia bil shita d 2022 yarkha d kyanun kharaya-tabakh pishena mumliya bil 13.9%

Bil maghbarta d “Armenpres”but daha mndi ila maduyena motva d sakhseta d MA.

Sharka d bnyanuta bil yarkha d kyanun kharay-tabakh bil dalkuva d tamal shita oishena mumliya bil 9.2%

Shark d bnyanuta14.2%

Sharka d zvana-zabanta13.6%.goo Armenia shrye takhrazyate pishena shrya 27.1%

Sharka d index bil shita d 2022 harykha d kyanun kharaya-tabakh bil dalkuva d shita d 2021 8.4%mumliyena timana d index5.1%,berkha16,6%

Tima d dolar d America sharka d yarkha d kyanun kharaya-tabakh khshiva ile 453.27.

Gashakta bush zoda
Back to top button