AmmayutaTop

Tpakte d Patriarche d Mar Ava 3 Ruel am profesored Emer

Shamasha Mar Ava3 Ruel bi basurta sama prislmarishema  ktava d’ tashita d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha“Myarat gaze”.
Aha ktava tepa d’ tashita ila kat bkshavula tashita d’ 5500 shene,akhchi mn bneta d’ Adam am Eva hal breta d’ Isho. Khshevta ila mdre ktava d’ “Myara d’ dazze” ktevteva goo Edessa yan Nisibin bi kha hemezman goo Bet-Nahren.
Sayomuta d’ day mukrevta ila kadisha d’ dor d’ 4 EfremSirin,Ktava pishele turchema mn lishana d’ siriaye le aremnaye,arabaye yan lishana d’ efeopyaye.Haratkhazepshtela mudita mdre mprishaye homase op ktave pishenasuzgera mn plkhana d’ apeskopa Basri Mar Shlimun bil bnetad’ kurba d’ 1222 shene Ktav d’ Debborita.
Tarjamta d\’ ktava pshtela tumemta mn giba d’  munyekhakasha Iosip Rekhana.

Gashakta bush zoda
Back to top button