PoliticsTop

La takhmnitun kat bukare d rahatuta gyarak pesha shrits bil psla khita, Pashinyan

En it nasha takhmunel akhchi kanuna d rahatuta aremnaye”rahat machamta ula”bkhlatel.Pashinyan.
Udyum pshtela shrita kha gyaha khina lumada d rishanuta d MA,tukberol rishaya d vazira d MA Nikol Pashinyan.
Rishaya d vazire al rishaya lumada mamla ile shrya,ika mughbsrel.
“Mughebbi sharekana le lumada,mughebi bne-umti. Trin yumane kamaye shita d 2022,8 b tshrin kharaya,rishaya d Adrbejan Ilham Aliev mamle iva shrya mdre lkhamtss es ta d gdografuta d Adrbejanaye khz gyaha khina maduyena but zlumta shrita le TK.Rishaya d Adrbejan garabyate ile bshraya mdre en dennadarute la shari op gnaha iva bshraya le rishanuta d Armdnia.Mamla d Aliev bshrayena le marza d mamla d rishaya natirraza d America Entoni Blinqen goo Vashinkton le marza d mamla d sazgyaruta kat garak kablila,kayomuta d gibane leva mumtiya deriva le areshwdte.Bil daha kherba mamla rishanuta d Adrbejan lela khshavo sazgyaruta sazgyaruyate kat bil ktuta khsiveba goo Sochi bi daha shita 31 b tshrin kamaya. Mamla d Sochi 31 b tshrin kamaya,6 b tshrin kharaya goo Oraha rishaya d Adrbejan bil zuhara maduyela but karbantu le Kheruta sirta d MA shemana d kha gyarga khadrvanute ile bshrayu alma azat.

Mn giba d Adrbejan mamle jhdiva amaya d tla gibane op sazgyaruyate etlun khankuyta iman maduyena.Mn shita d 2020 yarkha d kyanun kamaya Adrbejan bil aldeta zubtentela surya d NK Khcaberd ip Hin tagher bil la kshhavta d surta d sazgyaruta kshhdvta 9 b tshrin jharaya sazgyar bil det NK pyashela klita bi shopo. Adrbejan haratkha zabtanta shritela mn shita d /022 yarkha d adar,bil varta le surya d NK le sirta kat khut huchma d sarbaza s KR ina bil la kshavta d kanuna d skhakha d sazgyaruta d shita d 2020,9 b tshrin kharaya op adi dishaya d Adrbdjan bil ramuyta d kesa,khjra maghburel”operacia Parukh”Adrbejan bil qyut yuma kela bkshavo sazgyaruta d shita d 2020,9 b tshrin kharaya mughberel akhchi NK lit. Alha mamla la kshavta d sazgyaruta d shita d /020 ila iman goo skhakha 4 gyahe muplekhuna khavra d NK.

Adrbejan hal idyu yuma lela bshraya kha takhmanta ka shreta d sakhseta durasha d bil NK.Jha hgyaha lela kat mughberel mdre alma d NK bar atra d Adrbejan ina”.

Mdre aha chyata kma mn duzuta ila blkhama lazm ila madeta akhchi Adrbejan mut ahvalat ina bnaya mut pasulyate ina bshraua le marza d alma d Hadrut khadrvanuta d NK,mani kat pishl pulta bi shita d 2020,goo mtkha d44 yumana d plasha d la kshhavta d 7 tepa d skhakha d sazgyaruta d shita d 2020 il.Bil la kshavta d skhakha d sazgyaruta lena bskhave kanuna d ShUKh varta d vazira d Balgana bi bukara d arkane mn NK

Ani op tamal takhrazyate op mamle maduyena,kat Aliev la kha mazduysl karkuzl le shreta d Prma d aremnaya d NK Ayn mabyunela goo det iman maduyl kat sarbaza d russiaye bi daan lena mukhchema goo sirta op madi palti op la khsshvini skhakha d sazgyaruta d tla gibane.

Adrbejan bil qyut yuma kela bkshavo sazgyaruta d shita d 2020,9 b tshrin kharaya mughberel akhchi NK lit.

Alha mamla la kshavta d sazgyaruta d shita d /020 ila iman goo skhakha 4 gyahe muplekhuna khavra d NK.

Adrbejan hal idyu yuma lela bshraya kha takhmanta ka shreta d sakhseta durasha d bil NK.Jha hgyaha lela kat mughberel mdre alma d NK bar atra d Adrbejan ina”.

Mdre aha chyata kma mn duzuta ila blkhama lazm ila madeta akhchi Adrbejan mut ahvalat ina bnaya mut pasulyate ina bshraua le marza d alma d Hadrut khadrvanuta d NK,mani kat pishl pulta bi shita d 2020,goo mtkha d44 yumana d plasha d la kshhavta d 7 tepa d skhakha d sazgyaruta d shita d 2020 il.Bil la kshavta d skhakha d sazgyaruta lena bskhave kanuna d ShUKh varta d vazira d Balgana bi bukara d arkane mn NK

Ani op tamal takhrazyate op mamle maduyena,kat Aliev la kha mazduysl karkuzl le shreta d Prma d aremnaya d NK Ayn mabyunela goo det iman maduyl kat sarbaza d russiaye bi daan lena mukhchema goo sirta op madi palti op la khsshvini skhakha d sazgyaruta d tla gibane.

Bi shita d 2020,9 b tshrin kharaya goo mamla d tla gibane pshtela mughberta,mdre goo NK sarbaze bil 5 shene ina mukhchema goo sirta,kha gyaha khina masi maryekhilunla dana.kha gyaha khina bayn maden dana ka gyano ina maryukho.Ayn maduyena,maduyela kat sarbaze goo NK sirta bt maryekhilinla op kmat akhera d NK lela mudita kmat akhera d alma lela shrita.

Sazgyar bil mamla d skhakha d sazgyaruta d shita d 2021,26 b tshrin kharaya op shita d 2022,31 b tshrin kamaya rishaya d Adrbejan gyanu kublol makhchamta d sarbaze goo sirta

Mamla d 9bbtshrin kharaya goo mamle ila vara alulta d Lachin khshavta d azat sirta ka labalta -lakalta.

Pishena mughbre mamle d rishaye d vazire d Malqyute Armenia, rishaye d Russia op rishaye d Azere

Pishena mughbre op mukhchme mamle d rishaye d vazire d Malqyute d Armenia , am rishaye d Kentrone d am rishaye d Azer. But daha ina maghbura mn prishe prishe prishe kayqe. 

“Akhnan mudale mn risgaye d vazire d Padhinyan am rishaye d Azer 2020 ivskh muryza makhchamte d drana grashte d varake.

“Machmeta ka but kheta” , maryazte d kanona but shrete d chtre d Malqyute d Karabagh

“Machmeta ka but kheta” aha ila le kama ianona alma kat ina makhchuma kha but maryazte d Demokratuta op rahatuta. Nadhe op mlste eten kat ina maryuza prma prishe prishe mlate , but daha go pate d Lachin ile qtiva rushaye d vaire d Malqyute d Armenia Nikol Pashinyan. 

Bil maghbarte d rishaye d Padhinyan aha bukara gyarak pesha myryzta ka but nakhchante d bukare d shrete d chtre d Malqyute d Karabagh bi urkhe d rahatuta. Aha kanona gyarak pedha muryzta bil gibe d Politikayute d Turqia ol Azer. 

“Qyule Tevvl op Aremnaye d prishe prishe Atravaye gyarak maryzi aha kanona ka but makhchamte d assuruta le mare d trin gibane”.

Gyude d site d MAK kala ina murma kat le narze d Azer op Armenia pesha muqlita shrete d glule

Gyude d hadame d sited MAK le dane d lumade d sakhsete d bukare d khvate d kanoba le narze d Malqyute d Karabagh , hadame d site d 9 kala ina murma op ina mughbra 

“Gyude d rishaye d site d Lachin le dane d maghbarte d mamla but khvate d janona CB le marze d Malqyute d Karabagh jala ina murma. Sni kens kabula khvate d kanona le marze d trin gibsne . Gadame d rishaye d gyude d site d ina mughbra kat gyarak pesha mukhchmta rahatuta le narze d trin gibane . 

Rishaye d gyude d gadamed am mudale mn gyude d site d kala ina murma but Nakhijevan makhchamte d eahatutale marze d trin gibane”.

Bi mamke d vazirure d surarute s Atra Armenia hazar ila makhchma rahatuta op shrete d chtra matyza bi urkhe d rahatuta. 

Armenia hazar ila makhchma rahatuta kat ina mukhchma mn shite d 2020 ka but shrete d chtre d bukare d Karabagh bi urkhet rahatura. Kentrone d Russia ile mughbra vazir d sutarute d Malqyute d Armenia . Le kharaya yumane bil gibe d Azer ina muryza khvate d kanona le marze d trin gibane op hal ugyu yuma ina maryuza khvate d kanona. Trin yumane kam Atkha mn bar shrete d glule pishel munykha kravtane d Aremnaye . 

Bi mamle d 695 nadhe la gyadhakra le Azer , Armenia hazar ila makhchma rahatuta le marze trin gibane.

“Gyude d kravtane d Aremnaye spay juvbla le bukare d dalkuva”,- Pashinyan ile mughbra but maryate d bukare .

Rishaye d va ire d Malqyute d Armenia Nikol Pashintan j kayqe d Uressnaye ile mughbra but 12 bi ilun kat bil gibe d Azer iva muryza khvate d kanona le marze d trin gibane. 

Le bukare d hDame d spariome kat bil mani uva spaye ka but maryazte d daha plasha tishaye d vazire d Malqyute d Armenia mughbrel “Akhnan gyarak parmiyakh mn dani bukare kat go mtkhe d kharaya erkge bil gibe d Kravtane d Azer ina maryuza khvate d kanona bil gibe d kravtane d Aremnaye , oo bil gibe d diyan ina makhchuma rahatuta Ip go mtkhe d dani tumane Aliyev mamla ile mughbra ka hadame d spariome jat shrete d chtra gyarak pesha muryzta bil urkhe d plasha  op skhnan le amsakh maryzakg shrete d bukare d Malqyute Karabagh bi urkge d rahatura” – mughbrel gyanu. 

“Bil gibe d Azer ka alme d gyanon yarikhe shne ila mughbrta jat Malqyute d Arcakh ila et Azer ip gyane takhmunens bil daha giba” d baryure d Arcakh kala ila murmta le mamle .  

Mn galianute d vazirute d baryure d Arcakh hadame d Kentrone d Russia mughbrel but mamle d rishaye d Azer 6 bi ilun rishaye d Azer Ilham mamla ile mamla ile mughbraka pras kale but shtete d chtre d bukare d Malqyute d Karabagh .Rishaye d Azer but maryazte d bukare d karabagh ip Azer mar ginaha ina paluta hartkgaze ka gibe d rishaye d gyude d site d . Aven hartkgae ile mughbra kat shre d chtre d bukara ke amsa pesha muryzta bi urkge d rahatuta , sabab gyanu lel maghbura qat bil gibe d daljuva yyma ka yuma ina maryuza khvate d kanona le marze d trib gibane. Bil tla gibane ina maryuza op takhminena ka bur maryate d shrete d chtre d bukare d karabagh-azer. Hartkhaze kha qma gyahe pshtelmuryza tpaktatd d vazire d varyure d Armenia op Azer, pishena muryza toaktate d rishaye s Karabagh ol Azer ka but martaztd d sakgsete d daha bukara bi urkhe d rahatuta. Mn shite d 6 pshtela muryzta srana fradhte s carakake d machmante d rahatuta le marze d trin gibane. Op sha bukara pshtela muryzta bil gibe d tla gibne sababa hamesha bil gibe azer ina murykha sakgsete d op tamamte d saha bukara . 

But maryazted shrete d chtre d Malqyute d Karabagh op Azer pshtela lumada muryzta bil gibe d 2021 kanona op tpa , sabab bil give d Azer lela kublta makhchamte d dani kanone op varake.2020 asa bil gibe d mn bar lumade d hadame d am rishaye d gyude d sute d Minsk d muryza khvita kanona le marzed trin givane op lena thkbmna but shere d chtre d bukara bi urkge s eahatuta galianute d rishaye d vazire d Malqyute d Armenia mughbrta but mamle d Rishaye d ILe bukare d shrete d chtre d Malqyute d Karabagh ilham mughbrel lat le amsa pesha muryzta bukare d Malqyute d karabagh bi urkge d rahatuta. 

Ana ivan krita mamle d rishaye d kat ile mughbra go nishe d Khata gat shrete d chtre d Malqyute d Karabaghb le amsa peshaa muryzta bi urkhe d rahatuta . But daha 7 bi ilun ila mughbrta hadamte d galisnute d rishaye d vaxire d Malqyute d Armenia. Akhnan ivakh maryuza plkhnane d diyeab vazire d sutarute d Atra . Vazire s sutarute d Malqyute d Armenia ile muryza plkhnane d khele gyude d kravtane d Atemnaye mughbrel kat go gyude d khele d kravtane d Aremnaye lena muryze hch kha shukhlape . 

“Go nishe d diyan yuma ka yuma bush ila bzyada khvate d kanona le marze d trin gibane . Op gyude d kravtane d diyan ina maryuza makhchmate d rahatuta le marze d trin gibane . Gyude d kravtane d Atre d Armenia op Arcakh ina maryuza prishe prishe bukare op kanone ka but khamete d rahatuta le marze d trin gibane . Shrete d chtre d bukare d Malqyd Karabagh mn qyule ennketa bukara ila dakhi ka gibe d Atre d Armenia op Atre d Arcakh , shrwte d daha gyarak pesha muryzta bi urkhe d rahatuta”,- mughbrel vazire d sutarute d Ate d Armenia. 

Bil maghbarte d vazire d sutaruta ani bukare lishena muryze mn davar shnane saba. lena pishe tumme . 

“Kravtane d gobe d Aremnaye ina maryua kgamete d rahatuta le marze d mavate d Arcakh op ina khamuya ahatuta . Gibe d khele d keavtane d Arembaye ina maryuza khurza go shita kha qma gyahe bil zeyne op prishe prishe nishe. Op go koshune d Arcakh lena pishe muryze shuklape d bukare op kanone . Op ka but makhchmd rahatuta le narze d trin gibane akhnan ivakh. maryuza qyule bukare op kanone”,- mughbrel vazire d sutarute d Malqyute d Armenia. 

yarak peshi muryze tamamte d bukare d Azer , Vazire d baryute d Malqyute Armenia ka gyude d hadame d Atravate Khire le dane d lumsda ina muryza kat bil gibe d Azer mn Viyena bi yar ina muryza khvate d kanona le marze d trin gibane , op but daha bil gibe d kravtane aremnaye ina maryuza khurza  ka bit maqlete d khvate d kanona bil gibe d dalkuva , hartkhae ona pishe muryza drana gradhte d varake goBryusel. Bi maghbarte d kayqe d Vaxirute d baryute d Malqyute d Armenia kat bil gibe d dalkuva hamesha ina maryuza khvate d kanona le marze d trin gibane , op but daha gyarak peshi muryze bukare ka but maqlete d khvate d kanona le marze d trin gibane Eraskh-Ordubad-Meghri-Horadiz. Vazirute d baryute d Malqyute d Armenia ina muryza haratkhae bukRe d Malqyute d Karabagh op Arcakh .  bil hayarte d gyude d site d . Akhnan ivakh maryuza khurze ka but makchmate d rahatuta le marze d trin gibane op hartkhaze hameshe le ennketa duqa ila vita bukare d Arcakh le dane d maghbarte d namlu hartkhaze il mughbra bu Atravate d op mlate sure kat ina bkhaya go Atravate d Madnkha . Ile mughbra hartkhae but mare d but maryzate d bukare d Atravate Khire op but prishe prishe bukare.Matkhrakh kat vil gibe d koshuyne d Azer mn yar  bil gibe d Azer ina muryza khvate d kanona le marze d trin gibane . Khlap vazire d sutarute d Malqyute d Armenia  le dane d hamzamta am mudale mn hadame d spariome ile mughbra  kat akhnan ivakh maryuza qyule bukare ka but makhchate d rahatuta le mare d trin gibane 2021 Bryusel ins muryza hamzamte d teluvon op ina shkhsiya but bukare d Malqyute d Karabakh .

Vazire d Baryute d Karabagh op Armeni Ina mufyza sakhsete d shrere d chtre d bukarr d Malqyute d Karabagh bi urkhe d rahatuta bi yar bil hibe d ina muryza hamzamte d telifone d vazire d Baryute d But daha ina maghbura mn galianuta d vazirute d Baryute d Atra . Vazire d baryute d trin Atrava bi telifon ina muryza dakhsete d pridhr prishe bukare op kanone. Le dane d hamzamta hartkhaze ina dire le bukare d shrete d chtre d Malqyute d Karabagh bi urkhe x Rahatuta bil gibe d risjaye d gyude d site d . 

Khoshunte d kravtane d Arcakh ina muryza papkete d tyare d Azer. Bil gibe d koshuyne d kravtane d Arcakh 21 bi nissan ina mupkiya tyare d  bil gibe d Azer  kat iva prakha le marze d bet tyare d Arcakh  pshtela prkgta bi sate d 1991 But daha ina mughbra mn galianute d vazrute d sutarute d Malqyute d Arcakh . Go mtkhe d kharaya yumane bil gibe d Azer una maryuza khvate d kanona le marze d azer op karabagh , sabab bil gibe d kravtane d Aremnaye iva maqluya khvate d kanona bil gibe d dalkuva , sabab ugyu ina muryza prakhre d tyare d dalkuva le gibe d marze d vet tyare d  Arcakh  , pshtela mupkita tyare d Goris, Jermuk, Vardenis, Vardenis, Kapan Bil gibe d vaxirute d sutarute d Malqyute d Armenia kga gyaha khina ina naghbura ka gibe 7600 d Azer kat makhchmi rahatuta le marze d trin gibane . Pashinyan sukhsile but maghbare d mamle d bukare d shrete d chtre d Malqyute d Karabakh go Myunkhen d vazire d Malqyute d Armenia Nikol Pashinyan go Myunkhen tpakta viyul am mudale  mn rishaye d Azer , ka but sakgsete d bukare d Malqyute d Karabagh .  Bi maghbarte d kaqe d “Armenpres” but daha Pasinyan ile mughbra  ka maghbare d mamla ka hadame d pras-khizva. Akhnan ivakh maghbura kat status qvo ina kubla mn bar makhchamte d kherut d Makqyute d Arcakh op bi daha sabab bil Gibe d Azer ins muryza kat amsi makhchmi arane d Malqyute d Karabakh , sabab akhnan kha qma gyahe ivakh mughbra op muryza kat shrete d chtra guarak maryzakh bi urkhe d rahatuta harkhaze mughbrel but bukare d gyanu kat ile maryuza ka but makhchamte d rahatuta bil gibe d gyanu. 

“Malqyute d Karanakh Kheruta ila kublta hartkhaze dakhi Azer , op bi sagyar khela ina kubla kanone d makhchamte d Kheruta go dani trin Atravaye Dakhi Arcakh op Azer kha gyaha mughbrel kat sheete d chtre d bukare d Malqyute d Arcakh gyarak maryzi kha bi urkhe d rahatuta . bi ishvat gi Myunkhen pshtela muryzta toakte d rishaye d vazire d Malqyute Armenia am rishaye d , but sakhsete d bukare d Malqyute d Karabakh am mudale mn rishayed Khuyade d Eorup ina sukhsiya but bukare d khvate d kanona le marze d trin gibane bil gibe d TurqiaRishaye d vazire d hamzamte telifon vitul am mydale rishayed Khuyade d . Le dane d hamzamta ina sukhsiya hut bukare d khvate d janona le marze d trinnhibanop but shrete d htre d Malqyute d Karabagh. Rishaye d vazire d Atra le dane d hamzamte ile mughbra but maryazte d zeyne s Turqia. Ridhaye d rama dargha ile yuva ka maryazte d bukare d Malqyute d Karsbagh bi urkge d rahstuta bil hayarte d rishaye d gyude d site d . 

Hadame d Diplomataye mukhchmlun bukare d gyane d Fiplomataye d Atre d diyan mukhchmlun rame darghe . But daha go pste d ile mughbra rishaye d vazire d Malqyute d Armenia . Qyule Teevl dost va kat bil hibe d Azer ina muryza khvate d ksnona le gibe d mavate d Malqyute d Karabagh op Armenia. Op aha plasha go Armenia ina maryuza hal ugyu yuma. Aha bukara narahaguta ila maryuza go Stravate .

Le dane d khvate d kanona le mare d gibe d Malqyute d Karabagh pishena ktile 44 yumane d Arcakh Le dane d khvate d kanona pishena krile kravtane d Arcakh mnepishena shukhlpe le . Matkhrskh hartkhae bil give d le pladha ina sughbra hartkhaze gyude d gyahe d op pishena shudre mughbrel but shrete d chtre d bukare d Malqyute d Karabagh. Rushaye d mughbrel but maryazte d shrete d chtre d Malqyute d Karabagh bi urkhe d rahatuta. But daha nughbrel le dane d maghbarte d Q1993 ka gadame d MAK spariome ivakh gamUma but daha op icakh gamzyma mn Armenia, akhnan etlan mukhchum assuruta mn Armenia op lakha ina bkhaya roba spay nadhe”,- mughbrel . Ridhaye lel mughbra op lel juvba le bukare d ile tpika mn rishaye d Armenia op Azere. 

Gashakta bush zoda
Back to top button