PoliticsTop

Armenia chyate ila cheta ka Adrbejan. 

Bil kanuna d kha gyaha khina shreta lumada d arra rishaya d vazire Nikol Pashinyan dirl le tamal mamla d rishaya d Adrbejan zlumta ile bshraya le marza d Armenia.Goo  mtkha d palge sahat mamla rishaya d bazira d Armenua sakhseyate ile shrya mdre mut sazgyaruyate lele khshiva rishaya d Adrbejan.Hemezman kha but dazgyaruta tla gibane lela kat khshivona 9 b tshrin kharaya shita d /020.Haratkhaze sazgyaruta d 10 yumane kamay goo Sochi khshiva bil tla gibane haratkhaze sazgyaruyate khshiva goo Bryusel op Praha.

Marinishanka ila kat zlime mamla d Aliev pishena shrya bi de dana iman bil giba d rishaya natirraza d America shryeva tpakta d vazira d sharirut barayuta d atravate goo Vashinkton.Mirzoyan am Bayramov suzgereva le kamay sharivalun durashe iman zlumta d Aliev ,bi khshavta d Pashinyan karkuzena khata prma.

Armenia bil kanun khata svuta ila mudita ka Adrbejan maduyel Nikol Pashinyan op sakhsiyel kat ayn etla manaya al sirta d atravate shreta d rahatuta.

“Bil chyata le baray madarta d koshun al sirta kat khsivona bi shita d 1991.Al sirta mn trin gobane  shvakta d 3 km ka rahatuta kshavtaSutaruta d Adrbejan mn Kheruta Umtaneta sirta d MA palti op takhmanta d diyan bil hech kha kayda lela shakhlupa”

T damal bneta d rahatuta goo sirta maduyela but sirta d NK Bil madeta d Pashinyan aha chyata avn shryol 31 b tshrin kamaya bi dana d tpakta d tla gibane goo Sochi.

“Ana mudiyn mdre chyata d shultana d NK le daha svuta bil giba d Teevl al surta d NK bneta d rahatuta.Aha chyata bksjaven khut kheyla ila Goo NK it sutaruta kat dalkuva ila le shreta d politikayuta d prma”.

Le daha bukara Adrbejan trin chyate lela kshhevte.Bi shita d 2021 yarkha d kyanun kamaya goo Bryusel khshiveva sazgyaruta,mdre al kherba yakure sirte bneta d sakhseta op baray duarta D tamal chyata Adrbejan lela kubelto skhakha d  6b tshrin kamaya goo Praha.Armenia cheteva gyuda d aakhseta shadarta le NK bil madeta katsutaruta d Armenia lit goo NK.

Adi Adrbejan garubela vajeb shreta akhchi Armenia hamesha lela bksjhabo sazgyaruta.Rishaya d vazira d Armenia aha jvuja d plkhana muplekhtula tamal .Bil gashakta d tamal harapta maduyela akhchi shreta d aldiyane mamle bneta d khata zlumta ila.

Udyum bil makrasta sirta mn glula d adrbejanaye etlan durbena koshun.

Goo mtkha d tamal khachme yumane rishaya d Adrbejan lela kshhevto sazgyaruta d 10 yumane kamaye khshevta Bil det iman chyata d Sochi bi ktuta ivakh khshive .Goo dayn etva sama b la maplakhta d kheyla op mn kayat veta.

“Rishaya d Adrbejan bil zuhara but khavhme sirta d Armenia ila mashmuya kat zlumta bt shari.En bayla sharakh le mamla d rishaya d Adrbejan avn zlumta bshrayel le qyle KR ,America,Fransia,Iran,KHE.Adrbejan chtra ila al durasha d Turqia op Armenia op titela dana kat hashar pasulyate shari le juvaba  Adrbejan”.

“Pashinyan udyum goo mamlu gnaha d Aliev ile dviko ka karkasta les hreta d prma d alma d NK.Sabab mugjberel mdre en it madhe kat takhmunena kat kanuna d rahatuta hashar machamta d MA op NK ila bkhlatena.

Ahvalat pyashela mudita ka khavravata d plkhana d Teevelaya.Rishaya d integrayuta d Evrasia op ahvalata d sirta goo rishaya lumada Vagharshak Hakobyan am takhlopa d rishaya Lumada d Dussia balgana bi bukara d ShUKh Kazbek Taysaev bil tpakte direna le bukare.Vagharshak Hakobyan.

“Kanarkhe mudiyl zlumta d Adrbejan le sirta d MA Sakhseyate ina mudiya mn zlumta d Adrbejan le Armenia Pshtela mughberta mdre amaya sirta d MA garak khamya ip koshuna d Adrbejan garak palti mn sirta.

Vazira d Mnkaya ahvalat Armen Pambukhchyan mn giba d gyanu mudiyl mdre qyut kha ahvalat pyashela sukhsita mn Arcakh.

“Ani bukare pyashena sukhsiya bil gibaneArmenia lela bshraya takhrazyate lab sazgyarta mn shultana d Arcakh.

Bil mprishaya pukdane ezgyada d MA Esmon Maruqyan goo varaka d Twitter dirl le la kshhavta d sazgyaruta goo mtkha d trin sheneKa ezgyada lazm ila tima mdre dakh hamenakh kat bt khashvilunla sazgyaruta.

Ezgyada maduyl kat ka Armenia lazm ila tima d khshavta d sazgyaruta mn Khuyada d ShUKh.

Gashakta bush zoda
Back to top button