AnalyticsTop

25.5% bar-atra d Armenia chasep ina. 

25.5% bar-atra d Armenia chasep ina.

Goo MA sharka d chase uta bi shita d 2021 khshivena 26.5%.But daha mndi “Armenpres” mughbertela  bil  sakhseta d gyuda d  goo skhakha mukrevaka chasebuta bil 30 bbtshrin kharaya..La gashakta sharka d chasebuta bil dalkuva d shuta d 2020 bsertela bil 2.1 gyahe.Shita d 2020 0.7% mtitela le 1.5%

Sazgyar bil sakhseta chaseb ila bar-atra kat goo yarkha d sharka d khrachtu bil 48 145 dram basure ina viya.Sabab ani sharka d khrachta d chiri 26 500 dram basure ina ,khshive ina chasep

Gashakta bush zoda
Back to top button