AnalyticsTop

Goo tamal shita le Armenia ina sughbera mn 1.5 milion zoda khaiye. 

Goo tamal shita le Armenia ina sughbera mn 1.5 milion zoda khaiye.

Gyuda d khazoyuta d MA orestela sakhseta d saharka d saghberane khaziye le Armenia bil shita d 2022 yarkha d Kyanun kharaya-tshrin kharaya.

goo mtkha d 11 yarkha d shita d 2022 sharka d saghberane khazoye le Armenia kshehvta ila 1.54 milion nashe.

Sazgyar bil saksheta d gyuda goo daha shita le kamay gyaha sharka d khaziye zoda viyea bil dalkuva d shita d 2019 bil makhchamta d 144576 saghberane(hamn dana shita d 2018 biyena 140376 saghberane).

Bi shita d 2021 yarkha d tshrin kharaya khzivena  85762  saghberane.

Gashakta bush zoda
Back to top button