AmmayutaMardutaTop

Mn 250 sharekane,30 marishema makila d lisha d Teevelaya.Goo Erevan bt shareqi le knushya d  d 4” Dalkuva le Prma d Sagde”. 

Mn 250 sharekane,30 marishema makila d lisha d Teevelaya.Goo Erevan bt shareqi le knushya d  d 4” Dalkuva le Prma d Sagde”.

Amaya d khdyla d Teevl garak plkhana shreta ka makleta d orme bi daha sababa mn 12-13 b kyanun kamaya shita d 2022 bt shsri kumada d 4”Dalkuva takhrazyate shreta ka la jshhavta d jhatz Prma d Sahde”.

Bil mamla shreta ka “Armenores” khlap vazira d Sharirut barayuta d MA Vahe Gevorgyan mughberel,mdere al enenkaya forum bt shareqi marishema malila d lishand Teevelaye.Bt havi. 250 takhlope mn 30 atravate takhlopa d madiyane mitmsane,badoke ,rishaya d site mprishaye.

Igarta d Forum ila mdre amaya d kheyla d Teevl garak sharakhlun ka makleta d khata prme”,-mughberel avn.

Bil shopa d kherba goo orme etla Orma d sahda d aremnaye kat shryona bil shareta d dira d 20.

Khlap vazira mughberel mdre mprishaya karbanta bt hoya le khameta d marduta,kayemyata d  zariruta kat lazm ila goo ughdana d diyan op mitmasyanuta d khata tekhnologie khameta d  ituta.

Gashakta bush zoda
Back to top button