Marduta

Goo Stepanakert bt barenilun lampa d ilana d risha d shita. 

Goo Stepanakert bt barenilun lampa d ilana d risha d shita.

Bil chukhayuta d areshqeta d Stepanakert maghburena,mdre 23 b kyanun kamaya bt peshi burena lampa d ilana d risha d shita.

“La gashakta le d erya sirta bnye d narahatute areshqeta d Stepanakert khshevtela ka yalopa d diyan la prashya mn soda d ida.

Sabab 23 b kyanun kamaya bi sahata d 18:00 bchyadekh ka amaya le alulta d glulta bil shema d S.Shahuntan bil sharakta le baranta d lampa d ila a d rusha d shit.Spartel bil sharakta d  yalope shreta d zuyakha.Bi khaduta bt saprakh”,-pshtela mughberta goo mamla.

Gashakta bush zoda
Back to top button