AmmayutaTop

Go Israyel pshtela muryzta lumade d Aktiviste d Atra

Akhnan go daha shita assurute d’ Malqyute d’ Izrayel op Khuyade d’ ivak makhchuma go Prishe prishe shvile. But dahaka gyude d’ hadame d’ spariome ile mughbra   takhbrane d’ gyude d’, but daha ile mughbra vazire d’ baryute d’ Malqyute .Akhnan rama daragha ivakh yava ka makhchmate d’ assurute d’ Malqyute d’ op Izrayel go prishe prishe shvile ham hada gfo shvile d’ ekononiya . Op robab ennketa ila makhchmate d’ assurutea go shvile d’ kanona ham hada ile mughbra kat aha kanaona amsi maryzi bi sagyar kanona  op bi prishe prishe varake  Bi makhchmate d’ assurute d’ trin gibane go shvile d’ ekonomiya aknan bush rama darghe ivakh mukhchma chamt go davar shita   kat iva malq ed’. Mn bar kha qma shne kam hada   brune d’ Akhava     pishel ktila . Khata malq ed’ Izrayel Iegu   , bshmayva ka malq e   op ka malq ed’   shudrel   timane dashne .Bi shite d’ hal brete d’ Mshikha   bi dore d’ muryzel makhchmate d’ kha qma mavate. 

Gashakta bush zoda
Back to top button