AmmayutaTeevelayaTop

Hech kha luma ka Adrbejan.aremnaya d America bchyadena bil kongresa d America ka Adrbejan  chedi d putakha d NK. 

Hech kha luma ka Adrbejan.aremnaya d America bchyadena bil kongresa d America ka Adrbejan  chedi d putakha d NK.

Aktivistaye bil shuktana d America bchyadena makleta d qyut kha hayarta ka Adrbejan mprishaya d sutaruta,bktavela “Kala d America”.

Al tagleta haratkhaze shurekena  kongresnaya d America.Bil maghbarta d Adam Shif lazm lela shvaka ka hayarta d Adrbeja “Ana chidn ka shukta a.Mn rishaya d atra humzemen but zkunta d Sdrbrjan op ana bt hayeran ka faha takhmanta”.

Rishaya d gyuda d “HY dat” Ara Chalyan mughberel mdre goo shultana d America roba lena parmuya ahvalat op garibena bukara d kubash-kabun khashvile.

Konhresnaye Frenk Palon mighberel mdre goo NK lele sabab kherba ahvalat parmuyolAvn garubl mn gyuda d “Hay dat”palekh ka chyata d America la hayera la Adrbejan.Akhnan karuzekh tamemakhlunla nishan

“Akhnan kelyekh kes arcakh”,-bil khutama d tagleta mughberel rishaya d gyuda d “Hay data d “Vashinkton Aram Hambaryan.

Gashakta bush zoda
Back to top button