AmmayutaTop

Darghe d nashe go Armenia ila zdta

Gyu Atra gyarak havilan khata khela ka but makhchamte d bukare d ekonomiya rishaye d vazira 2023 ina zida 2 976 8 nashe ka but shope d 2 961 4 nashe. Bukare d diyan ayen ila kat gyarak maryzakh prishe prishe kanone ka but makhchamte d bukare d ekonomiya go Atra 1 892 2 But daha ugyu le dane d lumade d Politikayuta ile mughbra rishaye d vazire d Malqyute d Armenia 1 897 9. Ana kha gyaha kina bayen maghbren but makhchamte d bukare d 2022 ekonomiya go Atre d diyan kat le daha bukara gyarak maryzakh nishe 1 069 2 nashe op kanone khine but kabalte d rame nishe. Op but daha akhnan ugyu ivakh 2023 lumada ka but sakhsete d dani bukare 1 076 9 nashe op kamome”,- mughbrel rishaye d vazira . 

Gashakta bush zoda
Back to top button