AnalyticsTop

Hal udyu yuma mn khut yakhsiruta direna 173 koshun am takhlopa d bar-atra.

Hal udyu yuma mn khut yakhsiruta direna 173 koshun am takhlopa d bar-atra.

Sita d rahatyta mamla ila presta khabrane but plkhanana d shreta le marza d Yakhsire,tlike.

Plkhana d gyuda balgane bi bukara d yakhsire op tlike pishl khshiva bil pukdana d rishaya d vazira d MA bi shita d 2022, 20 b tshrin kharaya hamara d 1236-alab

16.11.3022 le marza d le kamay lumada pishena prisha takhlopa d 3 site,mani viyul nisha khshavta goo gyarga d sita.

16.12.2022 pshtela shrita kha gyaha khina lumada,ika shurekena hadama d gyuda,haratkhaze mn 100 u zoda hadama d qyulpata d yakhsire,lap akher tlike.

29.12.2022 kha gyaha khina lumada ika shurekena takhlopa d smuka sliva bchyadena shreta d akher d tlike op yakhsire.

Amaya d avahata d d yakhsire it kentron d tpakta shreta kabulela chyate op bukare.

Bi shita d 2023,8 b ishvat bil sama d qyut yuma pishena shrya tpakyata d gyuda amaya d avahata d yakhsire.

Vaziruta d artaruta d MA mn giba d rishaya d vazira d atra kubeltela pukdane khshavta d kata kanun ka zakhseta d akhera d tlike op takhsire

Rishaya d sita d khameta d rahatuta unta general-mayor A.Abazyan maryukhel chyate tpakyate amaya d avahata d tlike op yakhsire.

Bil manaya d 44 yumana d plasha le Armenia ina mudera 422 munyekhe koshun,mne 225 pisheva punya  bi shita d 2022 yarkha d ilul.

Dhuk mn day bi shita d 2022,13,14 b ilul bil manaya d  zlumta shreta mn surte vire khut huchma d Adrbejan pultena 1 rishaya d koshun mn goo Jermuk op 1 koshun.

Hal udyu yuma mn khut yakhsiruta ina mudera 174 koshun op bar-atra.

Gashakta bush zoda
Back to top button