Politics

Shmimun kala aman

Azer ila maryuza khata plasha, Edmon Maruqyan.

Go mtkhe d 3-4 shne gyarak go Atra peyshi muryza bukare d tekhnologyaye.

Apresyan ile mughbra but saghbarte d armhe go shite d 2023.

Gashakta bush zoda
Back to top button