AnalyticsMardutaTop

Armenia le kamay shopa ila mukhchemta goo bukara d shreta d takhrazyate le dalkuva d korupcia.GRECO.

Armenia le kamay shopa ila mukhchemta goo bukara d shreta d takhrazyate le dalkuva d korupcia.GRECO.

Gyuda d dalkuva d korupcia Khuyada d Eorup bkhshavela,mdre Armenia le kamay enenkaye takhrazyate ila shrita bil kayome,snigre,dayane ka mabsarta d korupcia.GRECO udyum mamla ila presta but Armenia,ika gushektela le kamay jvuja d mabsarta d korupcia.

GRECO bkhshavela kat Armenia plkhanela le daha marza.Bi shita d 2015 mn 18 pukdane 9 shryena,9 bil palge sama.

Kha chyata le dayane ila kat garak khashvilunla dayahe bil tshyayuta.

GRECO bkshhavela mdre dakhi Kamaya mughbereva adi al haratkha d la lkhemta ahvalat lena bil pukdana d  bil dalkuva d 2019.

GRECO ka kayomuta d Armenia bchyadela hal shita d 2024,31 b adar madeta d takhrazyate.

Gashakta bush zoda
Back to top button