EconomicsTop

Goo ahvalata d dviruta d Arcakh ekonomiya d Malkyuta pshtela mumtita le 220 mln dolara d America.

Goo ahvalata d dviruta d Arcakh ekonomiya d Malkyuta pshtela mumtita le 220 mln dolara d America.

Madiyanta motva d Arcakh muditola ahvalata d yuma d khata.

Goo qyule bet-asyute d Arcakh pishena mukliya operacie,kurba d 1,000 bar-atra letlun mitnasyanuta kabalta d salamatuta.

Hal udyu yuma bil hayarta d smuka sliva mn Arcakh le Arcakh pishena shukhlepa 252 marane bil kherba salamatuta pishena shukhlepa le atra.
Bil manaya d dverta ahvalat le spukyate msyena deri kurba d 3,900  nashe,bil khshavta d 570 yalope,kha same direna beta bil hayarta d Smuka sliva op Sarbaza d KR. Bil alulta d Stepanakert-Goris,sharka d jvuja d alma bsertela 184 gyahe,d shrya bil hayarta d Smuka Sliva op sarbaza d KR goo mtkha d 114 yumane mn shopa d 279,300,1 521 varta op plata.
Kurba d 12 gyahe basurta ila mavarta d mndyane kmat bi duzuta kat garak shari a goo mtkha d 114 yumane mn shopa d 45,600 tonne 3,948 tonne).

Pishena mukliya plkhana d bneta d urkha d 32,6 klm urkha bush zoda mn 40 sipe plkhanane mukliyena.

Goo ahvalata d dverta d Arcakh ka ekonomiya 220 mln dolara d America zyana ina mkhya kurba d 24%.

Gashakta bush zoda
Back to top button