AnalyticsTop

Goo Armenia but ysire lit mudiye tebbe.Takhlopa d Khashvana d zitka d Nasha.

Goo Armenia but ysire lit mudiye tebbe.Takhlopa d Khashvana d zitka d Nasha.

Khashvana d zitka d nashe,takhlopa d shultana d MA kayomuta d “Svuta d  bar-atra” Anahit Manasya  bkhshavela skhakha d site,darghe goo daha sama gashukela mdre goo MA but veta d ysire khabrane lit.

Bil maghbarta d “Armenpres”Manasyan but daha mndi mughbertela but shito ka shreta le prashyate ka juvaba d kayoma d shultana d QP Arpine Daviyan

Daviyan gushkel mprishaya takhlopa d dalkuva maghburena kat goo Armenia dalkuva pyashel khut zlumta d shultana op gnaha d  snigruta ina bshraya le marza d kayome.Ayn le daha marza mitmsantela takhlopa d Khashvana d zitka d nashe.

Manasyan juveptela mdre la khshavta d kanun d ysara lela,mughbertela kayoma.

Ayn mughbertela mdre qyut kha ahvalat d mprishaya ila.

Ana masyan ka daha gyaha maghberan mamla d takhlopa d sita d teevelaye kat dargha ina bshraya le marza d Armenia bil kshhavta d zitka d nashe.U bi daha sababa lit svute but ysira d Armenia”,-mughbertela Manasyan.

Ayn mughbertela mdre bil enenkayuta garak takhmenakh kat ahavalt la khita kat kayoma goo malkyuta lap gnaha la khashvile le ysura”,-mughbertela ayn.

Gashakta bush zoda
Back to top button