SportTop

Rishaya d gyuda d yumra marmana d almanoa rama dargha ile yuva ka tavalyata d Eirup shrya goo Armenia.

Rishaya d gyuda d yumra marmana d almanoa rama dargha ile yuva ka tavalyata d Eirup shrya goo Armenia.

Rishaya d gyuda d yukra marmana d Almania hadama d federacia d  yukra maranta d Teevl Dlorian Spe rama dargha ile yuva ka bneta dkabalta d tavalyata d Eorup goo Armenia,pishena shrya qyule mitmasyanute ka spay kabalta op shreta d tavalta d nupakuta.

Florian Spern but daha mndi mughberel bil mamla shreta ka “Armenpres”

Myakra Spern saghabrta d diyokhn le kamay ila le Armenia,mut takhmanta etlokhn but atra.

-hi lenkamay gyaha ivn sughbera op ka di riba dpay ina kubla Shurita mn bet-tayora enenketa kabalta shrilun.Khdya ivm ka shakhenta kabalta akhtun riba spay mlat itum.Ana ka di spay ivan bkshhavo goo Armenia op khina bt saghberen d la rushmaya ka manyakhta.

-Akhtun viyetum goo mprishaya tavalyata d Vadr it dmeta

-Hal Armenia saghabrti  dosti viyn bil marketing.Armenia atra d nupakuta ila lakha qyule dostina bil shvila d nupakuta.Goo Armenia eoba spay kurkezeva ka shreta d tavalta bil rushmaya ahvalat.

It bukarr kat gyuda d diyokhn ila hamzuma baze.

-le masn bukara oarshn lela vita haratkha mndi Khameta d rahatuta it roba palakha d shultana.Ayn roba spay ila Gyudad doyan spay ila gyano bkhshavo letla hech kha bukara

Bi khshavta d diyokh ka tuvsa haratkha zuyakhe bt shari goo Armenia

-Ayn mudi gushkn maduyela mdere masi shari haratkha ziyakhe goo Armenia.KhavravTa d plkhani ujebena bil shreta d zuyakha d nupakuta bil aharat ahvalat.Qyule dana lela haratkha enenkaya varena tavalyata d Eorup Ana manteta btlabn ka Armenia bayn tenana d mnta havn ka kabalta op shreta d tavalta d nupakuta doo Armenia Olimpia d shita d 2023.btlabn manteta ka bupake .

Gashakta bush zoda
Back to top button