EconomicsTop

Go shite d 2022 mn erkhe d chanun kamaya hal chanun kharaya nisha ila zdta mn shite d 2021 bi 77,7 zovdunye

Politikayuta hazar ila hayra ka qyule la kha ka banchaye op motve d tavalyate 2022 Ugyu le dane d lumade d Politikayuta , kat ina muryza sakgsete d bukRe d 2021 nishe d ekonomiya 77,7 but mare d 5 mld 360.1 mil dolare , op but daha vazire d ekonomiye d Malqyute d Armenia 2022 mughbrel , kat Politikayuta bt maryza hayarta ka quule la kha ka banchaye op ka motve d Tabaltate . 2022 Op but dahada rishaye d vaire d 5,7 ile mughbra  kat le peshi muryze hayRta ka banchaye op ka mot e d tavalta. Kha kanona ila ka but qyule  gyarak havilun bukare d kabalte d zuze mn banchay 2021 . Op ka but hayarta amai kabli hal alpe zuyze mn banchaye dakhi 90,2 hayarta . Maghbrakh hartkhaze lat sita ila maryuza kabalte d zuze bi 2022 yerkhe  2 trl 270.6 mil dolare op amsi kabli kurba 2021 . Hamen bukara smsi maryzi bil gobe d site d Malqyute d Armenia. Amsi hartkhaze hayarta kabli 63,5 en site kat ina maryuza bukare d gyane but palakhte d 1,6 bizne d gyane op amsi kabli 2022 hayarta bi zuze . Sabab but kabalte d fani zuze 3,733, 4 mild drame ka prishe prishe sire ekhtiyar ina yava bil gibe d banchaye . 

Gashakta bush zoda
Back to top button