AmmayutaTop

Bryunet ila mn qyule spay zamarte d le khurze d “Evroviden 2023” Wiwiblogs

Zamarte d Armnaye le khurze d “Evroviden 2023” Bryunet ila mn quule spay zamarta le khurza , but daga ina mughbra mn site d Wiwiblogs. Mn kayq ina mughbra sdre d smane d pay zamare. Op zamarte d Aremnaye ila mukhcjmta 25,98 zovdune. Le trin nisha ina mukhchma zamardte d Shved Lorin ila mukhchmta 13,5 zovdune. Op bil tla nisha ina mukhcma zamare d Fransia La Zarra op ila mukgchmta 8,48 zovdune. Khurze d “Evroviden 2023” pshtela muryzta ho Liverpol . Bryunet ila zmrta zmarte d  «Future Lover».

Gashakta bush zoda
Back to top button