AmmayutaTop

Yume d lishane Aturaye

Qatvane d Aturaye Yukhana Mamo ile muryza yume d lishane d Aturaye. Bil maghbarte d rabi Mikhayil yume f lishsna Aturaye ina maryuza 21 bi nissan. But daha ina mugjbra go qtave d Aturaye d Chikago . Qtavte d qtava ina muryza mn shite d 1921 op ina mukhchma 90 shne op ina muryza bi shite d 2021. Hartkhaze maghbrakh kat bil erkge d nissan hartkhaze ina maryuza Shita Khata op aha yuma hartkhaze ila pshta mukhchmta bil gibe d rabi Milhayil Mamo.

Gashakta bush zoda
Back to top button