PoliticsTop

Udyum da qlyekh le urkha d zduta d prma amayuta khayane aremnaye goo NK.VSHBMA  mamla ila shrita bi sababa d Prma d Sahda d aremnaye.

Udyum da qlyekh le urkha d zduta d prma amayuta khayane aremnaye goo NK.VSHBMA  mamla ila shrita bi sababa d Prma d Sahda d aremnaye.

Khshavta d Prma d Sahda d aremnaye mn giba d Teevl shrita ile ka makleta d prma goo qyut kha akri dinye.Bil maghbarta d “Armenpres” but daha mndi pshtela mughberta goo mamla d VSHBMA shrita ka tuamta d 108 shena d prma.

“Udyum 24 b nisan laributa d umta aremneta bchyadela kshhavta d prma d dora d 20 shrita le marza d Aremnayuta.

aha zlumta le marza d bar-nashuta bi daha sababa bi shena d 1015-1923 pishena punya 1.5 mln aremnaye,bi elpe mashe npilena khut zyana ,bil prashta d elpe nashe mn zitka d khahute goo imta,bi datit khshevlun konvecia d la kshhavta d khata prme goo dunye.

Bush zoda mn 1 dira iman roba atravate khshivona prma d sajda d aremnaye goo hyarga d khshavta d prma mn goba d ShUkh”makleta d prme” bi kha kala sazgyar khshivona.

Khshavta d Prma d Sahde mn giba  dTeevl kha mitmasyanutela mashmeta ka Badar d la kshavta d prma goo alri dunye.

Sabab udyum dakhi 1 dora kamaya goo mlrishaye ake dunye it zduta d Prma.Udyum khut zuana d zabtanta op prma ina aremnaya d NK.Zlumta d Adrbejan le mazra d aremnayuta d NK bil zlumta shreta le prashta d zitka d khayuta goo umta

Udyum khabgyaha khina rishkh machipa le rukha d kadishe sahde”,-pshtela mughberta goo mamla.

Gashakta bush zoda
Back to top button